top of page
Image by Rūta Celma

ARKITEKTUR

Varsamhet - Engagemang - Lyhördhet

Med utgångspunkt i människors vardagsliv, i det som är nära. I hur vi möter varandra i vår boendemiljö och dess detaljer såväl som i naturen som omger oss. Där materialval, både det som syns och de som ligger under fasaden, är naturliga. För att bespara och respektera jordens resurser, men också för att vi mår bättre då. En arkitektur där vi varsamt placerar våra fotspår mot jorden.

Med lekfullhet och samarbete hjälps vi åt att hitta nya lösningar. Alltid uteslutande med utgångspunkt från kundens önskemål, hjälps vi åt att vända och vrida och tillsammans ta fram nya idéer för att skapa rum som används optimalt och som blir trivsamma att leva i.

List Title

1 / Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

2 / Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

3 / Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

NORDEVIK

Ett bostadshus beläget i Skärhamn. Placerat på berget där entrésidan möter berg och utsikten mot havet, medan gårdssidan möter en fantastisk låg tall- och ekskog. 

Project Name

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page